Người yêu Luhan thân mật với bạn diễn trên phim trường "Hiên viên kiếm - Hán chi vân"

Quan Hiểu Đồng và Trương Vân Long trong phim "Hiên viên kiếm". Ảnh chụp màn hình
Quan Hiểu Đồng và Trương Vân Long trong phim "Hiên viên kiếm". Ảnh chụp màn hình
Quan Hiểu Đồng và Trương Vân Long trong phim "Hiên viên kiếm". Ảnh chụp màn hình