Người đẹp Việt hứa hẹn tạo nên kỳ tích trên đấu trường nhan sắc Quốc tế