Mr. Siro bật khóc khi nghe Tiên Cookie hát “Em gái mưa” phiên bản Kids