MC Phan Anh bất ngờ quyết định thay đổi cách làm thiện nguyện