Jack, Only C, Đen Vâu, Binz, Karik, Tăng Phúc: Cuộc đổ bộ tạo ra thành tích

Jack và các ngôi sao Vpop trở lại "đường đua" âm nhạc. Ảnh: NSCC.
Jack và các ngôi sao Vpop trở lại "đường đua" âm nhạc. Ảnh: NSCC.
Jack và các ngôi sao Vpop trở lại "đường đua" âm nhạc. Ảnh: NSCC.
Lên top