Huy Khánh không ngại giở thủ đoạn "cướp" Mai Thanh Hà khỏi tay Trường Thịnh