Hoàng Yến Chibi tuyên bố có thai với Liên Bỉnh Phát

Hoàng Yến Chibi và Liên Bỉnh Phát. Ảnh: NVCC
Hoàng Yến Chibi và Liên Bỉnh Phát. Ảnh: NVCC
Hoàng Yến Chibi và Liên Bỉnh Phát. Ảnh: NVCC
Lên top