Hà Hương - Nguyệt "Thảo mai": "Trung thu là dịp các con tôi khá vất vả"