Grammy: BTS lần đầu đạt được điều này trước Blackpink, TWICE, Red Velvet

BTS vượt qua Blackpink, TWICE, Red Velvet khi lọt vào đề cử Grammy 2021. Ảnh: MV
BTS vượt qua Blackpink, TWICE, Red Velvet khi lọt vào đề cử Grammy 2021. Ảnh: MV
BTS vượt qua Blackpink, TWICE, Red Velvet khi lọt vào đề cử Grammy 2021. Ảnh: MV
Lên top