Vừa ra mắt, aespa đã bị chê, có phải từ ồn ào Blackpink, BTS?

aespa nhận điểm đánh giá thấp có phải do ồn ào với Blackpink, BTS?. Ảnh: Poster, MV
aespa nhận điểm đánh giá thấp có phải do ồn ào với Blackpink, BTS?. Ảnh: Poster, MV
aespa nhận điểm đánh giá thấp có phải do ồn ào với Blackpink, BTS?. Ảnh: Poster, MV
Lên top