G-Dragon diễn sung đến mức gặp nạn ngay trên sân khấu