Giật mình về chất lượng abum USB mới phát hành của G-Dragon (Bigbang)