EXO đạt triệu view chỉ sau 24 giờ ra mắt “Don’t fight the feeling”

EXO mang về thành tích với ca khúc mới phát hành. Ảnh: Xinhua
EXO mang về thành tích với ca khúc mới phát hành. Ảnh: Xinhua
EXO mang về thành tích với ca khúc mới phát hành. Ảnh: Xinhua
Lên top