EXO trở lại với 9 thành viên, sẵn sàng đối đầu BTS, TWICE, Blackpink

EXO dự kiến sẽ có cuộc cạnh tranh với Blackpink, BTS. Ảnh: Xinhua.
EXO dự kiến sẽ có cuộc cạnh tranh với Blackpink, BTS. Ảnh: Xinhua.
EXO dự kiến sẽ có cuộc cạnh tranh với Blackpink, BTS. Ảnh: Xinhua.
Lên top