Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Dương Cầm rơi nước mắt trong đêm nhạc EDM - Sao đại chiến

Dương Cầm và Dương Hoàng Yến. Ảnh: T.L
Dương Cầm và Dương Hoàng Yến. Ảnh: T.L