Đức Phúc: “Vietnam Idol vẫn cho những người thảm họa lên hình mà không thể cho em”