Đạo diễn gốc Việt "Yêu đi, đừng sợ!" đột ngột qua đời ở tuổi 48

Đạo diễn Stephane Gauger
Đạo diễn Stephane Gauger
Đạo diễn Stephane Gauger