Đạo diễn Lương Đình Dũng trở thành đại diện của LHP Tallinn Black Nights tại Việt Nam