Cuộc sống hiện tại của Quốc Trường sau khi "Về nhà đi con" đóng máy

Diễn viên Quốc Trường. Ảnh: ST
Diễn viên Quốc Trường. Ảnh: ST
Diễn viên Quốc Trường. Ảnh: ST
Lên top