Có gì đáng mong đợi trước màn trở lại của BTS và Blackpink sắp tới?

Blackpink và BTS sẽ có màn trở lại đáng mong đợi. Ảnh: Xinhua.
Blackpink và BTS sẽ có màn trở lại đáng mong đợi. Ảnh: Xinhua.
Blackpink và BTS sẽ có màn trở lại đáng mong đợi. Ảnh: Xinhua.
Lên top