BTS, Blackpink tích cực kết hợp: Người tham gia phim, người hỗ trợ đàn anh

Blackpink và BTS tích cực hoạt động. Ảnh: Xinhua.
Blackpink và BTS tích cực hoạt động. Ảnh: Xinhua.
Blackpink và BTS tích cực hoạt động. Ảnh: Xinhua.
Lên top