Một thành viên BTS có kỷ lục vượt tất cả idol Kpop, kể cả Blackpink, TWICE

Thành viên BTS vượt qua các nghệ sĩ khác của Kpop, kể cả Blackpink, lập kỷ lục mới. Ảnh: Xinhua
Thành viên BTS vượt qua các nghệ sĩ khác của Kpop, kể cả Blackpink, lập kỷ lục mới. Ảnh: Xinhua
Thành viên BTS vượt qua các nghệ sĩ khác của Kpop, kể cả Blackpink, lập kỷ lục mới. Ảnh: Xinhua
Lên top