Bom tấn “John Wick” sẽ quay song song phần 4 và 5

Sát thủ John Wick sẽ trở lại với khán trong phần 4 và 5. Ảnh: Cắt từ clip.
Sát thủ John Wick sẽ trở lại với khán trong phần 4 và 5. Ảnh: Cắt từ clip.
Sát thủ John Wick sẽ trở lại với khán trong phần 4 và 5. Ảnh: Cắt từ clip.
Lên top