"Train to Busan 2: Bán đảo" chiếm top 1 doanh thu phòng vé Việt

Bộ phim Hàn Quốc "Train to Busan 2: Bán đảo" lập kỷ lục doanh thu phòng vé tại Việt Nam. Ảnh: CGV.
Bộ phim Hàn Quốc "Train to Busan 2: Bán đảo" lập kỷ lục doanh thu phòng vé tại Việt Nam. Ảnh: CGV.
Bộ phim Hàn Quốc "Train to Busan 2: Bán đảo" lập kỷ lục doanh thu phòng vé tại Việt Nam. Ảnh: CGV.
Lên top