Binz gây thương nhớ với "021"

Nam Rapper Binz bất ngờ giới thiệu "021". Ảnh: NV.
Nam Rapper Binz bất ngờ giới thiệu "021". Ảnh: NV.
Nam Rapper Binz bất ngờ giới thiệu "021". Ảnh: NV.
Lên top