Elly Trần gây ngạc nhiên khi chuyển hướng sang ca hát

Elly Trần thử sức sang lĩnh vực ca hát. Ảnh chụo màn hình.
Elly Trần thử sức sang lĩnh vực ca hát. Ảnh chụo màn hình.
Elly Trần thử sức sang lĩnh vực ca hát. Ảnh chụo màn hình.
Lên top