Billie Eilish đập tan nghi ngờ về khả năng hát live trong “Your Power”

Billie Eilish đập tan nghi ngờ về khả năng ca hát với “Your Power” phiên bản mới. Ảnh: Xinhua
Billie Eilish đập tan nghi ngờ về khả năng ca hát với “Your Power” phiên bản mới. Ảnh: Xinhua
Billie Eilish đập tan nghi ngờ về khả năng ca hát với “Your Power” phiên bản mới. Ảnh: Xinhua
Lên top