“Happier Than Ever” và sự trưởng thành của Billie Eilish

Billie Eilish được đánh giá trưởng thành hơn với album vol.2. Ảnh: Xinhua
Billie Eilish được đánh giá trưởng thành hơn với album vol.2. Ảnh: Xinhua
Billie Eilish được đánh giá trưởng thành hơn với album vol.2. Ảnh: Xinhua
Lên top