Bị bạn thân giật chồng, “khắc tinh của tội phạm ma túy” vẫn nhận nuôi con trai nghiện ma túy