“Anyone” của Justin Bieber đạt 10 triệu lượt xem sau 24 giờ ra mắt

Justin Bieber đạt 10 triệu lượt xem trên Youtube với ca khúc mới “Anyone”. Ảnh nguồn: Xinhua.
Justin Bieber đạt 10 triệu lượt xem trên Youtube với ca khúc mới “Anyone”. Ảnh nguồn: Xinhua.
Justin Bieber đạt 10 triệu lượt xem trên Youtube với ca khúc mới “Anyone”. Ảnh nguồn: Xinhua.
Lên top