Justin Bieber ấn định ngày cưới với Hailey Baldwin sau 3 lần "cưới hụt"

Justin Bieber và  Hailey Baldwin sẽ tổ chức lễ cưới vào tháng 9 tới.
Justin Bieber và Hailey Baldwin sẽ tổ chức lễ cưới vào tháng 9 tới.
Justin Bieber và Hailey Baldwin sẽ tổ chức lễ cưới vào tháng 9 tới.
Lên top