4 vai diễn nổi bật làm nên tên tuổi của Angelina Jolie

Vai diễn Christine Collins giúp cho Angelina Jolie khẳng định tên tuổi. Ảnh nguồn: AFP.
Vai diễn Christine Collins giúp cho Angelina Jolie khẳng định tên tuổi. Ảnh nguồn: AFP.
Vai diễn Christine Collins giúp cho Angelina Jolie khẳng định tên tuổi. Ảnh nguồn: AFP.
Lên top