Angelina Jolie tiếp tục thử sức làm đạo diễn

Angelina Jolie tiếp tục với vai trò đạo diễn phim sắp tới. Ảnh nguồn: Mnet.
Angelina Jolie tiếp tục với vai trò đạo diễn phim sắp tới. Ảnh nguồn: Mnet.
Angelina Jolie tiếp tục với vai trò đạo diễn phim sắp tới. Ảnh nguồn: Mnet.
Lên top