Top 5 nữ diễn viên Hàn Quốc được khán giả yêu thích

Son Ye Jin được khán giả yêu mến qua bộ phim Hàn Quốc “Hạ cánh nơi anh”. Ảnh nguồn: Xinhua.
Son Ye Jin được khán giả yêu mến qua bộ phim Hàn Quốc “Hạ cánh nơi anh”. Ảnh nguồn: Xinhua.
Son Ye Jin được khán giả yêu mến qua bộ phim Hàn Quốc “Hạ cánh nơi anh”. Ảnh nguồn: Xinhua.
Lên top