Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thót tim màn giải cứu chó bị trăn siết chặt