Hươu cao cổ đen đủi bị cá sấu cắn gãy chân, sư tử ăn thịt