Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hươu cao cổ đen đủi bị cá sấu cắn gãy chân, sư tử ăn thịt