“Thành phố đi ngủ sớm” khách biết thức cùng ai?

Khu phố Phạm Ngũ Lão, Võ Thị Sáu, Chu Văn An được quy hoạch để hình thành khu phố đi bộ về đêm tại Huế. Ảnh: N.Đ.T
Khu phố Phạm Ngũ Lão, Võ Thị Sáu, Chu Văn An được quy hoạch để hình thành khu phố đi bộ về đêm tại Huế. Ảnh: N.Đ.T
Khu phố Phạm Ngũ Lão, Võ Thị Sáu, Chu Văn An được quy hoạch để hình thành khu phố đi bộ về đêm tại Huế. Ảnh: N.Đ.T