Tàu lượn siêu tốc hỏng, hành khách bị treo lơ lửng 30 mét trên không