Sốc với những phát hiện mới về xác ướp Ai Cập

Người Ai Cập cổ đại không dùng dầu tuyết tùng để
bỏ ruột và để nguyên tim trong lồng ngực xác ướp.
Người Ai Cập cổ đại không dùng dầu tuyết tùng để bỏ ruột và để nguyên tim trong lồng ngực xác ướp.
Người Ai Cập cổ đại không dùng dầu tuyết tùng để bỏ ruột và để nguyên tim trong lồng ngực xác ướp.
Lên top