Những bãi biển "ngắm chứ không thể tắm" trong dịp nghỉ lễ

Bãi biển Sầm Sơn, Thanh Hoá không còn một chỗ trống. Du khách chủ yếu đến đây ngắm cảnh, khó có thể bơi thoải mái.
Bãi biển Sầm Sơn, Thanh Hoá không còn một chỗ trống. Du khách chủ yếu đến đây ngắm cảnh, khó có thể bơi thoải mái.
Bãi biển Sầm Sơn, Thanh Hoá không còn một chỗ trống. Du khách chủ yếu đến đây ngắm cảnh, khó có thể bơi thoải mái.