Một chuyện nhỏ đe dọa ngành du lịch hai tỉnh

Tàu xuất bến TP.Mỹ Tho đưa khách đi tham quan “tứ linh” trên sông Tiền.
Tàu xuất bến TP.Mỹ Tho đưa khách đi tham quan “tứ linh” trên sông Tiền.
Tàu xuất bến TP.Mỹ Tho đưa khách đi tham quan “tứ linh” trên sông Tiền.