Đến di sản Phong Nha xem thi kho cá

Con cá Trắm "khủng", nặng hơn 13kg tại Hội thi cá Trắm sông Son năm 2016. Ảnh: LÊ PHI LONG
Con cá Trắm "khủng", nặng hơn 13kg tại Hội thi cá Trắm sông Son năm 2016. Ảnh: LÊ PHI LONG
Con cá Trắm "khủng", nặng hơn 13kg tại Hội thi cá Trắm sông Son năm 2016. Ảnh: LÊ PHI LONG
Lên top