Miền Tây mùa nước nổi

Nước lũ tràn đồng, người dân chèo xuồng bắt cá trên sông
Nước lũ tràn đồng, người dân chèo xuồng bắt cá trên sông