Khủng khiếp "quái vật" vòi rồng như đĩa bay tấn công trái đất