Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hà Nội: Công viên, vườn hoa bị “bức tử”, ngập ngụa rác

Công viên Thủ Lệ (Hà Nội) vào chiều 30.4, rác ngập ngụa khắp nơi.
Công viên Thủ Lệ (Hà Nội) vào chiều 30.4, rác ngập ngụa khắp nơi.