Độc đáo ốc đỏ môi đậm đà vị biển

Ốc đỏ môi. Ảnh: Hoàng Huế
Ốc đỏ môi. Ảnh: Hoàng Huế