Cá mòi nướng lá bưởi đậm đà hồn quê sông Hồng

Cá mòi nướng lá bưởi. Ảnh. Hoàng Huế
Cá mòi nướng lá bưởi. Ảnh. Hoàng Huế