Đà Nẵng phạt tàu du lịch không niêm yết giá, HDV tiếng Trung hành nghề thiếu giấy tờ

Loại hình du lịch bằng tàu trên sông Hàn dịp pháo hoa vừa qua được nhiều người yêu thích, tuy nhiên theo quy định, các phương tiện này phải niêm yết giá và đảm bảo an toàn mới được phục vụ khách. Ảnh: MH
Loại hình du lịch bằng tàu trên sông Hàn dịp pháo hoa vừa qua được nhiều người yêu thích, tuy nhiên theo quy định, các phương tiện này phải niêm yết giá và đảm bảo an toàn mới được phục vụ khách. Ảnh: MH
Loại hình du lịch bằng tàu trên sông Hàn dịp pháo hoa vừa qua được nhiều người yêu thích, tuy nhiên theo quy định, các phương tiện này phải niêm yết giá và đảm bảo an toàn mới được phục vụ khách. Ảnh: MH
Lên top