"Cười ngất" với trò chơi bịt mắt bắt vịt tại lễ hội Chùa Hương Tích

Trò chơi thi bịt mắt bắt vịt. Ảnh: Trần Tuấn
Trò chơi thi bịt mắt bắt vịt. Ảnh: Trần Tuấn