Chào mừng 89 năm Báo Lao Động

Chùm ảnh: Bức tường rêu cũ kỹ 1.500 mét bỗng hóa thành bức bích họa khổng lồ đặc sắc